Aleksandra Lakic

Aleksandra Lakić pridružila se CENTRU u novembru 2019. kao koordinatorka istraživanja na programima Budućnost rada, Socijalna inkluzija i Ljudska bezbednost. Završila je master studije sociologije na Humboldt Univerzitetu u Berlinu sa tezom u oblasti analize medijskog diskursa za vreme Evropske izbegličke krize 2015. U toku studija stekla je znanja u oblasti migracione, integracione i politike azila u EU i Nemačkoj, a radila je i kao saradnica na istraživačkom projektu o integraciji imigranata na tržište rada u Nemačkoj pri Berlinskoj školi za ekonomiju i pravo (HWR). Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru za međunarodne odnose. Bila je stažistkinja u Nemačkom Bundestagu i Kancelariji Predsednika Republike Srbije. 

U okviru CENTRA bavi se istraživanjem digitalnog tržišta rada, komparativnom analizom socijalnog i radnog zakonodavstva u digitalnoj ekonomiji i mogućnošću samoorganizovanja platformskih radnica/ka. Članica je platforme za teoriju i praksu zajedničkih dobara Zajednicko.org gde istražuje teorije, principe i modele ekonomske demokratije.

Publikacije:

Zent Magazine, https://novaiskra.com/en/zent-magazine/

 “Still stuck in the past: How addressing energy and climate change can advance development”, Perspectives Issue 2, Heinrich Boell Stiftung, Belgrade, April 2018

https://rs.boell.org/en/2018/08/29/perspectives-see-still-stuck-past-how-addressing-energy-and-climate-change-can-advance

“Witnessing the Transition: Moments in the Long Summer of Migration”, Berlin Institute for empirical Integration and Migration Research, Berlin, October 2017

https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/19415/witnessing-the-transition.pdf?sequence=1

Javni događaji:

Jul 2019 – Moderatorka – Panel Diskusija “(dis)Unity in (in)Difference”, Creamcake, Berlin

http://tropeztropez.de/2019-europool/

Jun 2019 – Učesnica – Konferencija “Goethe in The Skyways”– Goethe Institute, Minneapolis, USA

https://goetheintheskyways.org/projects/creamcake-europool/

Februar 2019 – Učesnica – Masterclass Programme – Feldünf, Berlin

Jun 2018 – Moderatorka – Panel Diskusija “Perspectives on a More Plural Europe, Creamcake, Berlin

http://tropeztropez.de/2018-europool/

Jul 2018 – Moderatorka – Panel Discussion “Hope and Activism in a Digital Age”, Creamcake Berlin

http://tropeztropez.de/2018-europool

August 2018 – Moderatorka – Panel Diskusija “European Democracy in the (un)making”, Creamcake Berlin, http://tropeztropez.de/2018-europool