Branka Anđelković

 

Zamenica Direktora/Direktorka programa


Kao međunarodna ekspertkinja Branka Anđelković bavi se temama iz oblasti civilnog društva, socijalne politike i političke ekonomije. U proteklih 15 godina Branka je bila angažovana kao savetnica na programima razvoja Europske komisije (EK), Međunarodne organizacije rada (ILO), programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u jugoistočnoj Evropi i centralnoj Aziji koji se tiču socijalne zaštite, zapošljavanja i saradnje državne uprave sa organizacijama civilnog društva, kao i reforme javne uprave u tim sektorima. Autorka je više studija i istraživanja sprovedenih u Srbiji i različitim zemljama istočne Evrope i centralne Azije.

Branka je zamenica direktora i direktorka programa u CENTRU. Vodeća je istraživačica na projektima koji se tiču socijalne politike, socijalne inkluzije, socijalnog kapitala, formalnih  i neformalnih mreža. Od 2013 godine angažovana je i kao vođa tima EU eksperata za podršku Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom R. Srbije.

Od 2002. do 2008. godine Branka je bila Šefica odseka za smanjenje siromaštva i ekonomski razvoj pri UNDP Srbija. Pre toga je radila kao Savetnica za medije i civilno društvo u Evropskoj agenciji za re konstrukciju, te kao Savetnica za program za britansku humanitarnu organizaciju Oxfam. Karijeru je počela 1991. godine kao novinarka, prvo na društvenoj sekciji, a potom na političkoj u nedeljnom magazinu NIN.

Branka je magistrirala na Harvardu na odseku za javnu upravu. U SAD je takođe bila u gostujućem statusu pri Centru za evropske i evroazijske studije na Kalifornijskom Univerzitetu (UCLA). Anđelković je magistrirala i na Centralno-evropskom univerzitetu na Odseku za međunarodne odnose i evropske studije 1996. godine, a zatim je provela dve godine na Oksfordu istražujući posle-hladnoratovske politike na Bliskom istoku, te u Turskoj na Bilkent Univerzitetu. Bila je Čivning stipendista, stipendista Instituta za otvoreno društvo (OSI), Kokalis programa za jugoistočnu Evropu i harvardskog Hauser Centra za istraživanje neprofitnog sektora.  Na čelu Harvard kluba u Srbiji je bila od 2013. godine do februara 2015 u svojstvu predsednice kluba.