Maja Kovač

Kao konsultantkinja, istraživačica i program/project menadžerka angžovana od strane međunarodnih i nacionalnih organizacija i akademskih institucija, Maja Kovač se već više od 13 godina bavi ključnim pitanjima društvenog, ekonomskog i političkog razvoja u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana.

Njeno profesionalno iskustvo uključuje upravljanje regionalnim i nacionalnim razvojnim projektima, projektni dizajn, implementaciju i evaluaciju projekata, kao i zagovaranje i analizu javnih politika i učešće na istraživačkim projektima nacionalnih i međunarodnih neprofitnih organizacija (Program Ujedinjenih nacija za razvoj—UNDP, Global Integrity, Balkanska istraživačka novinarska mreža—BIRN, Centar za slobodne izbore i demokratiju—CeSID i Centar za menadžment) u oblastima razvoja civilnog društva, socijalne inkluzije, borbe protiv diskriminacije i smanjenja siromaštva, praksi dobrog upravljanja, borbe protiv korupcije i tranzicione pravde. Od 2004. do 2010. Maja je bila angažovana kao istraživačica saradnik na projektima Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda gde je izučavala fenomenologiju nasilja u sportu, kao i pitanja vetinga (lustracije) kao elementa tranzicione pravde i institucionalne reforme u zemljama Zapadnog Balkana.

Maja objavljuje radove iz oblasti socijalnog kapitala, socijalne inkluzije i aktivnog građanskog angažovanja u i kroz sport, rodne perspektive u istraživanjima socijalnog kapitala u kontekstu poluperiferije, zatim iz oblasti nasilja u sportu, kao i vetinga kao forme tranzicione pravde i analize anti-korupcijskih javnih politika u Srbiji. Njena skorašnja profesionalna i istraživačka interesovanja su vezana za teorijsku oblast socijalnog kapitala injegove uloge u razvoju lokalnih zajednica, građanskog i političkog društva u kontekstu poluperiferije.

Doktorirala je iz oblasti sociologije (sporta) na Univerzitetu Central Lancashire, Preston, Velika Britanija u februaru 2015, a magistrirala je 2002.godine na Univerzitetu društvenih nauka Pierre Mendès France Grenoble II. Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Članica je Međunarodnog fudbalskog instituta pri Univerzitetu Central Lancashire i Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Srpskog sociološkog društva.