Milica Skočajić

Milica Skočajić, mlađa istraživačica, pridružila se CENTRU u februaru 2018. godine, posle godinu dana istraživačke prakse. U ovom periodu bavila se kapacitetima lokalnih uprava da se nose sa izazovima izbegličke krize na projektu "LOVE (Law, Order, Values) to migrants/asylum seekers/persons granted asylum in enjoying rights without discrimination", a u 2018. godini će kao kao članica tima na aktuelnom projektu CENTRA „Gig ekonomija u Srbiji – Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?“

Master studije na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu završila je 2017. godine sa temom Psihosocijalni aspekti iskustva abortusa – analiza abortusa kao ličnog doživljaja. 2018. godine upisala je doktorske studije na istom odeljenju.

Bavila se istraživanjima u okviru Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, Instituta za psihologiju i Instituta za sociološka istraživanja. Saradnik je na dva seminara u istraživačkoj stanici Petnica i student demonstrator na istraživačkim grupama za kvalitativna istraživanja pri odeljenju za psihologiju. Učestvuje na lokalnim i međunarodnim konferencijama.

Dobila je nagradu za najbolji studentski rad Fonda „Svetlana Đurđević Lukić“ sa koautorskim radom na temu "Lična bezbednost na Internetu –kontekstualizacija fenomena rivendž porn kao sajber nasilja". Učestvovala je na nekoliko konferencija i objavila koautorski rad na temu Upravljanje porođajem u Srbiji: medicinske intervencije i porođajna iskustva  u časopisu za društvene i humanističke nauke (M51).

 

Skorašnji radovi:

Stanković, B., Skočajić, M. & Đorđević, A. (2018). Upravljanje porođajem u Srbiji: medicinske intervencije i porođajna iskustva. Limes Plus. 14(2), 197-225.

Skočajić, M. & Radosavljević, J. (2017). Lična bezbednost na Internetu –kontekstualizacija fenomena rivendž porn kao sajber nasilja U Savremeni izazovi, problemi i dileme u vezi sa bezbednošću pojedinca. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji

Skočajić, M., Radosavljević, J., Janković, I., Okičić, M., & Žeželj, I. (2016, oktobar). Gender stereotype adoption and sanctioning of counterstereotypical behavior. Rad prezentovan na Mini conference on political psychology, Novi Sad.