Najčešća pitanja i odgovori

  •  

Ko je Svetlana Đurđević Lukić?

Svetlana Đurđević Lukić je bila ekspertkinja za pitanja ljudske bezbednosti i u oblasti malokalibarskog oružja i lakog naoružanja i izvanredan poznavalac američke spoljne politike. U svojim radovima negovala je interdisciplinarni i međusektorski pristup. Bila je jedna od ko-osnivačica CENTRA i dugogodišnja direktorka od njegovog osnivanja do tragične smrti, septembra 2016.godine. 

 

Ovde možete pročitati neki od novijih Svetlaninih radova: Small Arms and Human Security in the Western Balkans: Beyond the conflict and fatal victims,  Community Policing and Community Security: Theory and Practice in Timor-Leste, Učešće civilnog društva u ljudskoj dimenziji OEBS-a u koautorstvu sa Marinom Tadić. Takođe, možete pročitati i Svetlanine autorske tekstove u vodećim nedeljnicima i preslušati neke od njenih radio intervjua na Radio Beogradu  i nastupa na TV ovde, ovde, ovde i ovde.

 

O Svetlani možete više pročitati ovde. ­

 

Zašto je CENTAR odlučio da raspiše nagradni konkurs?

CENTAR nastoji da podstakne studente iz različitih oblasti da se bave temama ljudske bezbednosti. CENTAR takođe vidi konkurs i kao način da ostvari potencijalnu saradnju sa novom generacijom saradnika. ­

Ko podržava konkurs?

Odeljenje za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji je podržalo ovaj konkurs. ­

Šta studenti dobijaju na ovom konkursu?

Stručni žiri koji će CENTAR formirati odabraće 10 najboljih radova koji će biti štampani u dvojezičnoj, srpsko engleskoj publikaciji.  Dva najbolja rada će biti i novčano nagrađena. Student/studentkinja čiji rad bude izabran za najbolji dobiće tromesečnu stipendiju u visini od 33.000 dinara odnosno po 11.000 dinara tokom tri meseca. Drugi najbolji rad biće nagrađen dvomesečnom stipendijom od ukupno 22.000 dinara odnosno 2 puta po 11.000 dinara mesečno. ­

Ko može da učestvuje na ovom nagradnom konkursu?

Na ovom konkursu mogu učestvovati studenti osnovnih, master, doktorskih i specijalističkih studija koji u trenutku prijave imaju studentski status (neophodno je priložiti potvrdu sa fakulteta o studentskom statusu). Na konkursu mogu učestvovati studenti društvenih i prirodnih nauka sa državnih i privatnih fakulteta u Srbiji. Takođe, mogu se prijaviti i studenti iz Srbije koji su trenutno na studijama u inostranstvu. Svi student koji učestvuju na konkursu dužni su da uz rad prilože i uverenje sa fakulteta da studiraju.  ­

Koja je forma radova?

Radovi mogu biti napisani kao naučni (akademski) radovi ili  u formi predloga javne politike. ­

Da li se radovi mogu pisati u koautorstvu?

Da. Radovi mogu biti napisani u koautorstvu, sa najviše dva autora. ­

Da li su teme ovogodišnjeg konkursa striktne ili se mogu modifikovati?

U ovom konkursu date su oblasti u kojima radovi treba da se kreću  ali je na učesnicima konkursa da izaberu svoju užu oblast interesovanja. Tako se na primer u okviru zdravstvene bezbednosti studenti mogu baviti problemima i izazovima sa kojima se susreću ranjive grupe u zdravstvu, ili u okviru informacijone bezbednosti – bezbednost dece na internetu. ­

 

Da li se radovi mogu dostaviti i nakon isteka roka?

Ne. Krajnji rok za dostavu radova je 10. oktobar 2017. godine u ponoć. Radovi koji budi stigli nakon isteka roka neće biti razmatrani. ­

Kome se mogu obratiti ako budem imao/la dodatnih pitanja?

Možete nam se obratiti putem mejla na konkurs@publicpolicy.rs, ali pre toga pogledajte Q&A jer je možda na vaše pitanje već odgovoreno, posebno  s obzirom na to da redovno ažuriramo dokument u skladu sa pitanjima koji nam stižu. ­