Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
14Apr2015

Romkinje žive u getu i trpe nasilje

Romkinje u Srbiji su "marginalizovana grupa unutar marginalizovane grupe", a rezultati napora da se to promeni su "mali i spori", ocena je NVO "Ženski prostor", a prenosi agencija BETA.

"Romkinje ne samo da su dvostruko diskriminisane, nego i višestruko. Na osnovu boje kože, nacije, roda, seksualne orijentacije, religije, klase, ili kao samohrane majke ili radnice. One su marginalizovana grupa unutar marginalizovane grupe", rekla je Vera Kurtić, koordinatorka aktivističke organizacije "Ženski prostor" Agenciji Beta.

Ženski prostor je ženska aktivistička organizacija koja se bavi osnaživanjem žena iz marginalizovanih društvenih grupa, posebno Romkinja koje uglavnom i čine ovu organizaciju. 

Ženski prostor je iz Niša i deo je romsko-ženske mreže koja ima 27 organizacija, inicijativa i neformalnih grupa širom Srbije. 

"Mi zagovaramo sistemska rešenja za unapređenje položaja Romkinja,dokumentujemo kršenje ljudskih prava, izveštavamo... iniciramo lokalne akcione planove u opštinama i gradovima. Do sada smo inicirale oko 30 akcionih planova, ali usvojeno je samo šest", objasnila je Vera Kurtić, izvršna direktorka te organizacije. 

Samo taj podatak o akcionim planovima pokazuje da postoje pomaci, ali da su oni veoma mali i da se promene sporo dešavaju. 

"Ima rezultata, ali oni su mali. Mnogo puta se razočaramo. Oko pet godina smo radili sa Romima sa Kosova. Jako se sporo menja okruženje. Mi smo radile na njihovom osnaživanju, kako po pitanju prava tako i ekonomskom osnaživanju. Te žene su uglavnom bile nepismene jer ni tamo nisu mogle da idu u školu, kao ni ovde. A čak i ako završe školu ili neki kurs, ne mogu da nađu posao jer neće niko da ih zaposli zbog rasizma", rekla je Kurtić. 

"One su navikle da žive u getu i da trpe nasilje. Nekada ih roditelji udaju i sve što znaju od sveta je njihovo neposredno okruženje. Često smo suočene sa činjenicom da su promene jako spore", ukazala je ona. Pored rada s marginalizovanim grupama, "Ženski prostor" radi i s medijima i društvom. 

"Borimo se i protiv stereotipa i predrasuda. Od 2009. godine pratimo u medijima koliki su stereotipi u izveštavanju prema Romkinjama. One su u medijima nevidljive, ili ako se izveštava, onda se to radi na krajnje negativan način. Od 2010. radimo kampanju sa medijima i primećujemo mali pomak u broju pozitivnih tekstova", rekla je Vera Kurtić.

(Fotografija za ilustraciju teksta - BETA)

 

Izvor: BETA, B92