Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
16Apr2015

Delegacija OEBS-a u poseti Kancelariji za ljudska i manjinska prava

Delegacija Kancelarije Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a, u sastavu Andrej Hanžen, Kristijan Knust, Nataša Andonovski Karter i Tihana Leko, koja se u periodu od 14. do 17. aprila nalazi u poseti Republici Srbiji, danas se susrela sa predstavnicama srpske Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Delegacija OEBS-a koju su sačinjavali Andrej Hanžen i Kristijan Knust iz Odeljenja koje pokriva Istočnu Evropu, Kavkaz i Centralnu Aziju (EECCA) i Nataša Andonovski Karter i Tihana Leko iz Odeljenja koje pokriva Zapadnu, Centralnu i Jugoistočnu Evropu (CEE-West) predstavnicima Kancelarije predstavila je cilj svoje posete.

Naime, na inicijativu Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a u pripremi je projekat koji će se sprovoditi u Kirgistanu, a koji za cilj ima poboljšanje efikasnosti institucija i organizacija koje imaju mandat ili su na drugi način uključene u poslove koji se tiču međuetničkih odnosa u toj zemlji. Planirano je da u okviru projekta koji će se sprovoditi u tri faze eksperti iz Srbije posete Kirgistan i pruže stručnu pomoć vlastima, da se organizuje studijska poseta predstavnika Kirgistana Srbiji gde bi razgovarali sa predstavnicima državnih institucija, kao i sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina i na kraju, da se na osnovu sagledanog, razmotre mogućnosti i modeli koji bi mogli da se primene u zaštiti nacionalnih manjina u Kirgistanu, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.

Predstavnici OEBS-a izabrali su Srbiju kao zemlju čija iskustva mogu doprineti pripremi i sprovođenju ovog projekta imajući u vidu činjenicu da kao višenacionalna zemlja ima uređen zakonodavni okvir i praksu zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina, kao i da Srbija ove godine predsedava OEBS-om, a ovu posetu iskoristili su da saznaju nešto više o institucionalnom okviru zaštite nacionalnih manjina, oblicima komunikacije između državnih organa i predstavnika nacionalnih manjina, kao i o načinu učestvovanja nacionalnih manjina u donošenju odluka koje se na njih odnose.

 

ljudskaprava.gov.rs