Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
13Dec2013

Politička podrška pozivu za reformu inkluzivnog obrazovanja

Dvadeset vlada u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji dale su svoju političku podršku pozivu da se ostvare prava miliona dece na inkluzivno i kvalitetno obrazovanje. Lideri su se okupili oko inicijative i poziva za “jednakost u obrazovanju sada!” (‘Education Equity Now!’) koja je pokrenuta ove nedelje na ministarskoj konferenciji o obrazovanju koju su zajednički organizovali Vlada Turske i UNICEF u Istanbulu.

"Približavamo se 2015. godini, i roku za postizanje drugog Milenijumskog cilja razvoja – univerzalno osnovnoškolsko obrazovanje. Moramo da ubrzamo korake za najbolji interes naše dece i mladih koje pripremamo za život. Da bismo postigli te ciljeve, potrebne su dve stvari: snažna politička volja i odgovarajuće politike”, poručio je turski ministar obrazovanja Nabi Avci.Cilj je da svako dete bude u školi, da uči dobro, bude uključeno u obrazovanje u ranom detinjstvu, i da ima podršku od dobro vođenog i dobro finansiranog obrazovnog sistema.

UNICEF procenjuje da 2,5 miliona dece u Regionu, posebo ona koja su najranjivija i isključena, ne pohađaju osnovno obrazovanje. Mladi su takođe učestvovali na ovoj konferenciji i dali svoj doprinos. Anna Susarenco, devojka iz sela u Moldaviji, zahtevala je od vlada da uključe mlade u politike koje “unapređuju kvalitet i inkluziju, obezbeđuju više zdravstvenog obrazovanja u školama, i jačaju veze između školovanja i zapošljavanja.” Među onima koji imaju najmanje glasa u Regionu su deca sa smetnjama u razvoju, deca iz etničkih i lingvističkih manjina, iz najsiromašnijih porodica, ruralnih krajeva, iz porodica migranata, i deca koja rade. Anna Maria Duminica iz Rumunije govorila je o teškoj diskriminaciji i zlostavljanju koje je iskusila. Bez obzira na visoke rezultate koje je postizala u školi, učitelji su je prebacili u školu za decu sa smetnjama u razvoju. “Ja sam učenica Romkinja, osoba sa smetnjama u razvoju i osoba koja će davati svoj doprinos penzionom fondu. Platićemo visoku cenu ako mladi odustanu od svojih snova za obrazovanjem,” rekla je.

Čak i kada deca idu u školu, mnoga ne uče dobro i ne dobijaju veštine koje su neophodne da budu kompetitivni na tržištu rada u svojim zajednicama. “Dogovorili smo se da delujemo sada i odmah”, rekla je zamenica Izvršnog direktora UNICEF-a Yoka Brandt. “Dogovorili smo se i da će fokus našeg rada biti deca i adolescenti do kojih je najteže dopreti. A za to će nam trebati jaka i održiva partnerstva i učešće širokog spektra partnera, uključujući roditelje, mlade ljude i nastavnike.”

Učesnici konferencije, koja je danas završila rad, takođe su razgovarali i o strategijama za ostvarenje utvrđenih ciljeva. Ključne preporuke su: investiranje u jednogodišnju pripremnu nastavu za svako dete; uključivanje mladih i roditelja kao partnera; investiranje u kvalitet nastavnika; unapređenje podataka o isključenoj deci; smanjenje diskriminacije; alociranje više sredstava školama koje imaju veće potrebe; podrška školama da usvoje inkluzivne prakse.

Na duže staze, inicijativa predviđa da svako dete završi srednje obrazovanje i ima mogućnost za obrazovanje tokom celog života.

Video, rezime analize situacije dece van školskog sistema u Regionu i fotografije sa konferencije nalaze se na Facebook stranici 

UNICEF SRBIJA