Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
06Jul2014

Porodica je glavna tačka oslonca za roditelje u Srbiji

 

Roditelji u Srbiji imaju visok nivo socijalne podrške, ali se ona prvenstveno odnosi na podršku porodice, ukazuju nalazi istraživanja “Sreća i porodice sa decom u Srbiji” koje je sproveo Centar za istraživanje javnih politika za UNICEF i Hemofarm. Čak 90 % roditelja smatra da može da se osloni na roditelje, braću i sestre u slučaju da se suoče sa problemima, a u nešto manjoj meri (84,2%) na kumove i prijatelje.  U najmanjoj meri, tek oko polovina roditelja, računa na komšije i širu porodicu.

Kada je u pitanju emocionalna podrška nalazi ukazuju da je ona na prvom mestu povezana sa tipom naselja u kojoj porodica živi: u urbanim sredinama većina roditelja (58.5%) se oslanja na partnera a tek 38.3% njih deli ono što ih muči sa osobama van nuklearne porodice. S druge strane, porodice koje žive u ruralnim naseljima češće se oslanjaju na svoje roditelje, braću i sestre, a redje na partnere. Inače, ovo je prvo istraživanje koje se bavi merenjem sreće tojest subjektivne dobrobiti u Srbiji.