Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
04Jul2014

Demografija i sreća u porodicama

 

Bračni status, broj dece, da li se radi o proširenoj ili nuklearnoj porodici, i druge karakteristike koje se odnose na strukturu porodice, ne igraju značajnu ulogu za sreću u porodicama u Srbiji, nalazi su istraživanja “Sreća i porodice sa decom u Srbiji” koje je sproveo Centar za istraživanje javnih politika za UNICEF i Hemofarm. Blaga povezanost uočava se samo između uzrasta dece i sreće porodice, pri čemu su porodice sa mladjom decom srećnije.

 

Takodje, demografske karakteristike, kao što su život na selu ili u gradu, obrazovanje, pol, i slično, nisu u značajnoj meri povezane sa srećom porodice. Sličan nalaz dobijen je i u međunarodnim istraživanjima.  Inače, ovo je prvo istraživanje koje se bavi merenjem sreće tojest subjektivne dobrobiti u Srbiji.