Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
25Dec2013

NVO: Besplatna pravna pomoć biće skoro nedostupna

Novi Predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, treći po redu, ukoliko bude usvojen, dovešće do toga da će retko ko ispuniti uslove za besplatno advokatsko zastupanje, a ako i ispuni uslove, neće biti pružalaca te pomoći. Zbog odredbi kojima se reguliše rad budućih pružalaca besplatne pravne pomoći, i pretnji novčanim kaznama do milion dinara, teško da će biti zainteresovanih advokata, pravnih klinika i nevladinih organizacija spremnih da pod predloženim uslovima ovu vrstu pomoći pružaju građanima kaže s eu zajedničkom saopštenju Autonomnog ženskog centra, Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za evropski ženski lobi koje čini 35 ženskih organizacija, i Praxis-a, ispred Mreže organizacija za decu Srbije koju čini 89 organizacija civilnog društva. Saopštenje podržava i Stalna konferencija romskih udruženja građana SKRUG, koju čini 110 organizacija a podržavaju ga i nevladine organizacije: Centar za prava Romkinja, Centar za prava manjina, Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub, Regionalni centar za manjine, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava i YUROM Centar.

Predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sadrži nekoliko ključnih nedostataka: sporno definisanje korisnika besplatne pravne pomoći i komplikovan postupak kroz koji oni moraju da prođu da bi ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć, izbor Centara za socijalni rad kao organa uprave koji rešava po zahtevima za besplatnu pravnu pomoć, te kaznene odredbe koje predstavljaju pretnju za sve one koji su do sada pro bono pružali pravnu pomoć, a koji se ni u novom zakonu neće finansirati na teret budžeta Republike Srbije, kaže se u saopštenju.

Očekuje se, dakle, od najsiromašnijih i socijalno ugroženih građana da znaju da li uopšte imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć po ovom zakonu, a da zatim, u skladu sa Ustavom, navedu koje im je pravo ili sloboda povređeno i da to sve popune u formularu?!

Popunjavanje formulara će biti problem i za osobe sa invaliditetom, kao i one koje su prinudno hospitalizovane ili protiv kojih se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti. Predlog Zakona, takođe, predviđa da korisnici zahtev za besplatnu pravnu pomoć podnose nadležnom Centru za socijalni rad, koji je dužan da u roku od 7 dana, odnosno 48 sati u hitnim slučajevima, donese rešenje kojim ovaj zahtev usvaja ili odbija.

Centri za socijalni rad već sada imaju preveliki obim posla, a svi kojima je poznato stanje u centrima za socijalni rad odlično znaju da centri neće biti u mogućnosti da odgovore na predviđene rokove i da procenjuju ispunjenost uslova za pružanje ove pomoći. Centri za socijalni rad bi, prilikom odlučivanja o tome ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, često bili i u sukobu interesa sa potencijalnim korisnicima besplatne pravne pomoći.

Predlogom zakona predviđena je registraciju svih pružalaca, uz određenje da država neće plaćati pružanje primarne pravne pomoći (davanje pravnih saveta, pisanje tužbi i podnesaka). Ovde se ne ubrajaju lokalne samouprave koje su dužne da iz sopstvenih sredstava obezbede ostvarivanje ovog prava.

Kad je reč o pružaocima sekundarne besplatne pravne pomoći (zastupanje na sudu i medijacija), novi Predlog zakona predviđa da će država finansirati tu vrstu pomoći onda kada je u postupku odlučeno u korist korisnika i kada je sud doneo odluku o nadoknadi troškova pružene besplatne pomoći na teret druge strane. Dakle, rad advokata će biti plaćen samo ako se ispune ova dva uslova. Svojim kaznenim odredbama ovaj predlog zakona će sigurno dovesti do smanjenja već ionako malog broja pružalaca besplatne pravne pomoći u Srbiji, jer zašto bi iko rizikovao da pruža ovu vrstu pomoći i pro bono kada mu se preti drakonskim novčanim kaznama do milion dinara.

Nevladine organizacije koje pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima Srbije javno izražavaju zabrinutost zbog predloženih odredbi ovog zakona kojima će se sasvim sigurno uticati na autonomiju udruženja građana i koje predstavljaju ozbiljnu pretnju za budući sistem pružalaca besplatne pravne pomoći.