Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
23Dec2013

Javna rasprava o Predlogu uspostavljanja mehanizama Vlade visokog nivoa za praćenje sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Predloga uspostavljanja mehanizma Vlade visokog nivoa za praćenje sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Predlogu sprovodi se od  23. decembra 2013. godine  do 10. januara 2014. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Kancelariji za ljudska i manjinska prava putem elektronske pošte u formi obrasca koji je u prilogu na adresu: svetlana.bogic@ljudskaprava.gov.rs, ili na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Palata Srbija, Bulevar M. Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Predlogu uspostavljanja mehanizama Vlade visokog nivoa za praćenje sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava .“

Po okončanju javne rasprave Kancelarija za ljudska i manjinska prava će sačiniti izveštaj o održanoj  javnoj raspravi.

Razmatranje predloga uspostavljanja mehanizma Vlade visokog nivoa za praćenje sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava

Obrazac za komentare

ljudskaprava.gov.rs