Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
12May2015

Unaprediti uslove stanovanja Roma

Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukuture od danas će upravljati Geografskim informacionim sistemom (GIS) koji sadrži bazu podataka sa rezultatima mapiranja 583 podstandardna romska naselja širom Srbije, a potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je najavila da će već ove godine početi aktivnosti za realizaciju raznih projekata na osnovu tog sistema.

Stalna konferencija gradova i opština prikupila je inicijalne podatke u 169 opština u Srbiji za potrebe razvoja GIS-a, u okviru projekta "Ovde smo zajedno - Evropska podrška za inkluziju Roma", koji finansira Evropska unija i sprovodi misija Oebs, rečeno je na predstavljanju GIS-a u beogradskom hotelu Metropol.

Mihajlović je rekla da će od danas GIS-om upravljati Odsek za stanovanje u okviru Ministarstva građevinarstva, dodajući da će se u narednom periodu raditi na pitanjima realizacije romskih naselja, izgradnji kanalizacije i putne infrastrukture. "To nije samo stvar jednog ministarstva, već pitanje cele vlade. U toku ove godine počinju razgovori o tome kako možemo da pomognemo, jer do sada se to radilo neorganizovano i nesistematski, u zavisnosti od raspoloženja lokalnih samouprava", rekla je Mihajlović novinarima i dodala da će ministarstvo takođe ažurirati bazu podataka GIS-a. 

Ministarka je istakla da država prvi put ima podatke o romskim naseljima i da je dužna da vodu računa o svim svojim građanima, a posebno o ranjivim grupama među kojima su Romi jedna od najranjivijih."Sada kada imamo sistem možemo da razgovaramo o budućim projektima i iskoristimo postojeće fondove za podizanje kvaliteta života u romskim naseljima", nevela je Mihajlović. Ona je poručila da svi treba da odemo barem jednom u neko romsko naselje i da vidimo kako se tamo živi.Prema njenim rečima, ove godine se završava Dekada Roma i da uprkos tome oni i dalje nisu integrisani u društvo skoro nigde u Evropi, kao i da rešenje treba tražiti u ekonomskoj održivosti i njihovom obrazovanju. Mihajlović je navela da Pirot treba da bude primer za ostale opštine i gradove u Srbiji s obzirom da u Pirotu 99 odsto Roma ima završenu školu, više od 70 odsto ima srednje obrazovanje, a oko 30 odsto njih se odlučuje za studiranje.

Mihajlović je poručila da je početak funkcionisanja tih sistema veliki iskorak za Srbiju.

Šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard je istakao da je GIS važna prekretnica u naporima Srbije da poboljša život Roma i da će misija OEBS-a nastaviti da pomaže Srbiji svom naporima. On je kazao da će putem GIS-a moći da se prati na primer i potrošnja vode i električne energije u romskim naseljima.

Šefica prvog sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji Jolanda San Hose rekla je da je unapređenje života Roma važna oblast u procesu evropskih integracija Srbije i da to pokazuje da Srbija ozbiljno shvata pregovarčko poglavlje koje se tiče ljudskih prava.

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević rekao je da se Srbija već uključila u nastavak aktivnosti Dekade Roma koja će biti nastavljena posredstvom jedne organizacije čije je sedište u Sarajevu. On je kazao da će sledeće nedelje biti osnovana radna grupa koja će imati zadatak do 15. septembra da izradi novu strategiju za celu Srbiju kao i da će predsednik radne grupe biti i predsednik nacionalnog saveta Roma.

Evropska podrška za inkluziju Roma je projekat vredan 4,8 miliona evra, koji finansira EU i sprovodi misija OEBS u Srbiji, koji obezbeđuje podršku institucijama Srbije u poboljšanju položaja Roma u pristupu osnovnim pravima, građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i kreiranju.

Najvažniji partneri projekta su Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Stalna konferencija gradova i opština, NVO Praxis, Fond za obrazovanje Roma, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva.

 

(Foto: Sremska TV, RTV)

 

Tanjug, RTV