Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
20May2015

Povodom 21. maja - Svetskog dana kulturne različitosti za dijalog i razvoj - KULTURNA RAZLIČITOST - PODSTICAJNA SNAGA

Etnički i verski sukobi skrenuli su pažnju na važnost kulturnih razlika. U današnjem svetu, kulturne razlike su pravilo, a ne izuzetak i to, pre svega, važi kada je Vojvodina u pitanju. Višejezična, višekulturalna i višekonfesionalna, Vojvodina predstavlja kulturno najheterogeniji deo Srbije. Uostalom, globalna mobilnost samo pojačava kulturne razlike, pa se tako danas u Novom Sadu, na primer, pored srpskog, mađarskog, slovačkog i rusinskog jezika, mogu čuti i ruski i kineski jezik.

Ohrabruje činjenica da je veliki deo građana Vojvodine svestan da kulturna različitost predstavlja legitimnu vrednost savremenog društva. Razlike obogaćuju, doprinose proširenju spoznaje i slobode izbora, vode boljem samorazumevanju, pružaju priliku svakom pojedincu da u vlastitu koncepciju dobrog života ugradi elemente različitih kultura, kao i da proširi svoje vidike i formira drugačiji pogled na svet i život.

Pored toga, kulturna različitost doprinosi i napretku društva. U Univerzalnoj deklaraciji o kulturnoj različitosti se ističe da je kulturna različitost jedan od korena razvoja, ne samo intelektualnog i moralnog, nego i ekonomskog. Ne iznenađuje, stoga, što se u svetu sve više pažnje posvećuje i kulturnim razlikama na radnom mestu.  

Treba biti svestan činjenice da kulturna različitost može dovesti i do nepoverenja i napetosti u odnosima između zaposlenih, pa čak i do sukoba. Međutim, ona, isto tako, može stvoriti okruženje u kome zaposleni uče jedni od drugih, otkrivaju nove načine razmišljanja, privlače nove klijente, pronalaze nova tržišta i tako ostvaruju ekonomski napredak i prosperitet.

Budući da samo tržište ne može garantovati očuvanje kulturne  različitosti,  UNESKO je svojom deklaracijom pozvao države da rade na njenoj promociji i očuvanju, tako što će omogućiti slobodu izražavanja, pluralizam medija, višejezičnost, neometan pristup umetnosti, naučnom i tehničkom znanju, te toleranciji, kao način ophođenja prema ljudima čiji se običaji, verovanja i načini života razlikuju od naših.

Podsećajući da je 21. maj Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila Svetskim danom kulturne različitosti, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman zahteva od vlasti u Srbiji i AP Vojvodini da stvaraju podsticajno okruženje za očuvanje i razvoj kulturnog diverziteta, razmeni znanja i praksi kulturnog pluralizma, što boljem međusobnom upoznavanju i razumevanju, pre svega mladih ljudi, kao i prevazilaženju etničkih, jezičkih, verskih, socijalnih i generacijskih  barijera.

Pokrajinski ombudsman želi još jednom da naglasi da kulturna različitost ne mora voditi kulturnom razdoru i sukobima. Ona može doprinositi društvenoj koheziji, vitalnosti društva i miru samo ako je svakom pojedincu omogućen pristup kvalitetnom obrazovanju, ako mu je pružena prilika da slobodno iznosi svoje mišljenje, da stvara i plasira svoja dela na jeziku po sopstvenom izboru, da učestvuje u kulturnom životu i neometano razvija svoje kulturne talente. 


ombudsmanapv.org