Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
19Dec2013

Romi žive širom Evrope

Prema procenama Saveta Evrope, Romi žive u gotovo svim članicama EU ali se njihov broj razlikuje od zemlje do zemlje. U Bugarskoj oni čine oko 10% populacije, u Slovačkoj 9%, Rumuniji 8%, Mađarskoj 7% a Češkoj i Španiji između 1,5 i 2,5%. U zemljama Zapadnog Balkana, poput Srbije i Makedonije, i u Turskoj živi 3,8 miliona Roma i Komisija namerava da podrži njihovu što bolju integraciju u kontekstu proširenja EU. Bolja interacija Roma ključna je za poštovanje osnovnih prava velikog broja građana EU i veću socijalnu koheziju ali ima i značajne ekonomske koristi.

Romi naime predstavljaju rastući deo radno sposobne populacije jer su u proseku stari 25 godina prema proseku EU od 40 godina. Manje od 15 godina ima 35,7% Roma prema 15,7% populacije EU. Prema nedavnom istraživanju Svetske banke, puna integracija Roma na tržištu rada donela bi nekim zemljama ekonomsku korist od oko pola milijarde evra.

euractiv.rs