Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
23Dec2013

Održana radionica za stažiste “Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija”

U ponedeljak 23. decembra 2013. godine u Palati Srbija Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u okviru svojih planiranih aktivnosti organizovala radionicu za stažiste-pripadnike nacionalnih manjina u državnim institucijama u Srbiji pod nazivom “Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija”. Radionici su pored profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Branka Rakića, koji je otvorio radionicu i Fahrudina Kladničanina, projektnog koordinatora Akademske inicijative “FORUM 10”, organizacije koja je osnovana od strane bivših stažista i stažistkinja prisustvovali mentori stažista iz državnih institucija, raniji stažisti kao i predstavnici EU Info centra i Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Na samom početku, profesor Rakić je govorio o dinamici Evrointegracija a potom je predstavljeno stažistima kakvu ulogu treba da igra Evropska Unija u kontekstu globalizacije kao i njenoj ulozi u međunarodnim strateškim odnosima. U drugom delu radionice stažistima se obratio Fahrudin Kladničanin koji je govorio o Organizacijama civilnog društva i njihovom doprinosu demokratizaciji društva I upoznao stažiste sa dosadašnjim radom organizacije.

Kroz razmenu iskustava i svojim aktivnim učešćem u diskusijama, stažisti su pokazali poznavanje osnova Evrointegracija a takođe su izrazili zainteresovanost za učešće u aktivnostima organizacije kao i Kancelarije za ljudska i manjinska prava u cilju unapređenja i zaštite ljudskih prava i sprovođenja antidiskriminacionog prava.

ljudskaprava.gov.rs