Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
24Dec2013

Babušnica: razgovor o načinima za poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja u ovoj opštini

Na inicijativu  dr Dragoljuba Ackovića, zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u opštini Babušnica dana 20.12.2013. godine održan je sastanak sa čelnicima lokalne samouprave i predstavnicima Ekumenske humanitarne organizacije “EHO”, kao i predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Tema sastanka je bila poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja.

Na sastanku je bilo reči o mogućnosti uključivanja opštine Babušnica u projekat “Socijalna inkluzija i poboljšavanje uslova stanovanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji”, koji sprovodi EHO. Radi poboljšanja uslova stanovanja u romskim naseljima  EHO- Romski resurni centar je razvio jedinstveni model rada sa pripadnicima romske nacionalne zajednice – „Održiva obnova romskih naselja samogradnjom“. Ovaj model rada podrazumeva sveobuhvatni pristup u rešavanju postojećih problema i participativne metode rada. Opštini su predložena tri moguća modela i to: izgradnja kupatila, rekonstrukcija kuće i izgradnja male kuće. Nakon diskusije, prisutni su posetili romsko naselje u Babušnici.

Dana 23.12.2013. godine potpisan je ugovor o sprovođenju projekta “Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja” između opštine Babušnica i Ekumenskog humanitarnog centra. Realizacija projekta će početi u januaru 2014. godine.

ljudskaprava.gov.rs