Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
17Dec2013

U Žitištu održan okrugli sto „Grafiti mržnje“

U opštini Žitište je 16. decembra 2013. godine održan okrugli sto pod nazivom „Grafiti mržnje“, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, uz podršku projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“, koji finansira Evropska unija. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici lokalnog centra za socijalni rad, policije, sudstva, obrazovnih insitutucija, nevladinih organizacija i medija. Ovaj okrugli sto je organizovan sa ciljem da se akteri na lokalnom nivou upoznaju sa temom grafita upotrebljenih u svrhe širenja govora mržnje, kao jednim od značajnih pokazatelja društvenih odnosa i diskriminatornog ponašanja prema različitim grupa, kao i načinima i metodama da se ovakvo javno izražavanje netolernacije suzbije.

Zorica Mršević sa Instituta za društvene nauke upoznala je predstavnike prisutnih lokalnih institucija i organizacija sa grafitima kao savremenom formom izražavanja, uz poseban naglasak na grafite čiji sadržaj širi govor mržnje i njihovu povezanost sa delima mržnje u našoj sredini, kao i postojećim zakonskim sankcijama. Predstavljeno je puno konkretnih primera ovakvih grafita iz više gradova i opština u Srbiji i ukazano je na njihovu višestruku štetnost i doprinos širenju mržnje i agresije, naročito među mlađom populacijom. Kroz odabrane međunarodne ali i domaće primere dobre prakse u borbi protiv grafita mržnje kroz njihovo pretvaranje u kvalitetan vizuelno-umetnički izraz, učesnici su se upoznali i sa formama aktivizma koje mogu da doprinesu suzbijanju ove pojave.

U veoma živoj diskusiji koja je usledila nakon prezentacije, istaknut je značaj rane prevencije i rada sa decom, ali i sa njihovim roditeljima, na uklanjanju diskriminatornih vidova ponašanja, kao i stereotipa i predrasuda prema različitim grupama. Kao zaključak okruglog stola, učesnici su naveli da ključnu ulogu u ovom procesu prvenstveno treba da ima porodica, ali i školske i vaspitne ustanove, institucije, mediji, kao i svaki pojedinac u zajednici.

ljudskaprava.gov.rs