Projekat: Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?
15Sep2015

Održana konferencija o proceni ugroženosti i planovima zaštite lokalnih samouprava

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS), u saradnji sa Udruženjem za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, održao je konferenciju ‘’IPAP Srbije sa NATO: od plana do realizacije”, procena ugroženosti i planovi zaštite i spasavanja lokalnih samouprava i privrednih društava u Republici Srbiji

Konferencija je održana u okviru projekta: “Ispunjenje predviđenih planova iz IPAP-a - Korak bliže NATO-u”, koji je podržala Nacionalna zadužbina za demokratiju (SAD), u sklopu kojeg će CEAS pratiti implementaciju aktivnosti predviđenih Individualnim akcionim planom partnerstva (Individual Partnership Action Plan – IPAP), koji je Srbija usaglasila sa NATO u januaru ove godine, a koje se odnose na civilnu zaštitu i vanredne situacije, kao i na zaštitu tajnih podataka.

U radu konferencije učestvovali su predstavnici MUP-a – Sektor za vanredne situacije, Ministarstva odbrane, predstavnici lokalnih samouprava,Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost, NATO MLO, privrednih subjekata i diplomatskog kora u Srbiji

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji izabrao je CENTAR da sprovede istraživanje i pripremi četvrti po redu Nacionalni izveštaj za Srbiju “Otpornost opština” koji će biti objavljen 2016. godine. Ključna  tema novog Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju (NHDR) je sposobnost i spremnost opština u Srbiji da odgovore na  rizike koji im prete od prirodnih i drugih katastrofa

Dr Maja Kovač, menadžerka CENTROVOG governance programa i istraživačica na projektu izrade  Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju, bila je prisutna na konferenciji.

Izvor: Ceas Srbija