Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
16Dec2013

Polaznici obuke „Izgradnja kapaciteta Nacionalnog saveta na lokalnom nivou“ dobili sertifikate

Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine su 16. decembra 2013. uručeni sertifikati. Oni pripadaju svim uspešnim polaznicima obuka „Izgradnja kapaciteta Nacionalnog saveta na lokalnom nivou“. Sertifikati su rezultat projekta „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“, koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) koju sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji.

Obuke su se realizovale u okviru brojnih oblasti: unapređenje rada Nacionalnog saveta u kontekstu Dekade Roma, održivost rada Nacionalnog saveta, organizacije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima, komunikacije i odnosa sa javnošću, javnog zastupanja i lobiranja, kao i projektnog planiranja za EU i upravljanja EU projektima. Ova aktivnost realizovana je u okviru projektnog cilja tehničke podrške izgradnji kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Republici Srbiji.

U prethodnom periodu Kancelarija je, zahvaljujući SIDA-i kao i OEBS-u, uspela da podrži rad zdravstvenih medijatora, pedagoških asistenata i romskih koordinatora, koji predstavljaju primer dobre prakse inkluzije Roma, i koji su kao takav preuzele zemlje regiona. U svom obraćanju, ona se, ispred Kancelarije, zahvalila na podršci Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Misije OEBS u Srbiji, koje su obezbedile implementaciju projekata. Konferenciju je otvorila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Čestitajući polaznicima uspešan završetak obuke, ona se osvrnula na Strategiju za unapređenje položaja Roma, podržanu od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Misije OEBS-a u Srbiji.

Bilo je reči i o tome da u obukama nije učestvovao dovoljan broj pripadnica ženskog pola: svega četvrtina ukupnog broja onih koji su pohađali obuke, bile su žene. Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine ocenio je da je obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine najozbiljniji pokretač socijalne inkluzije i model za izlazak iz kruga siromaštva.

Jan Lueneburg, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji, naglasio je da je ovo samo jedna od aktivnosti koju OEBS podržava u cilju spovođenja Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji. Cilj ovog programa je osnaživanje mladih ljudi i sticanje veština koje mogu da koriste na lokalnom nivou, sa ciljem povećanja kapaciteta Nacionalnog Saveta romske nacionalne manjine i širenje prakse na lokalnom nivou.

Torgni Svenungson, savetnik u Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju istakao je da ova agencija godinama podržava projektne aktivnosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na oblast ljudskih i manjinskih prava. Švedska ima nameru da i nadalje pruža snažnu podršku srpskom društvu na putu pristupanja Evropskoj uniji, naglasio je Svenungson.

Prisutnima su se obratili i konsultanti Misije OEBS-a U Srbiji Oliver Nikolić i Ivana Koprivica, koji su dali značajnu podršku u izradi statuta i pratećih dokumenata u procesu operacionalizacije projekta i u samoj realizaciji obuka za polaznike. Nakon uvodnog izlaganja na današnjoj svečanosti uručeno je 108 sertifikata polaznicima koji su uspešno završili obuku.

ljudskaprava.gov.rs