Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
16Jan2014

Romkinje i Romi diskriminisani i u medijima

Romska manjina je najviše diskriminisana grupa u Srbiji, a diskriminacija je uveliko zastupljena i u medijima. Novinari ne poštuju etički kodeks profesije i često vrše generalizacije i diskriminaciju čitave grupe, a problem predstavlja i neselektivno objavljivanje komenatara čitalaca na internet sajtovima.

Regionalni centar za prava manjina organizovao je 15.1.2014. u Media centru u Beogradu skup ''Medijsko izveštavanje o Romima i Romkinjama", sa ciljem da nastavi i unapredi svoju saradnju sa novinarima/kama koji se bave izveštavanjem o diskriminaciji i kršenju prava Roma i Romkinja. Na skupu su govorile pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker i novinarka Tamara Skroza.

Beker je ponvo naglasila da najviše pritužbi kancelariji Poverenice dolazi zbog diskriminacije Roma, koja je vrlo zastupljena i u medijima. Pri tome, problem više nije toliko u terminima koji se koriste u medijskom izveštavanju, već najviše u sadržini tekstova. Na ovaj argument nadovezala se i Skroza, ističući da se etički kodeks novinara ne poštuje u praksi i da su generalizacije široko zastupljene. Tako se u domaćim medijima često navodi etnička pripadnost počinilaca krivičnih dela, što direktno dovodi do generalizacije i diskriminacije čitave manjinske grupe. Načelo da se etnička pripadnost počinilaca krivičnog dela navodi u medijima samo ako je ta etnička pripadnost direktno vezana za zločin koji je počinjen uopšte se ne poštuje.

Skroza je istakla i problem komentara čitalaca na internet sajtovima, koji se često mogu okarakterisati kao govor mržnje, a nema dovoljno kompetentnih osoba koje bi se bavile selekcijom komentara.

Osim negativnih naslova, diskriminišući mogu biti i pozitivni. Tako novinari vrlo često o pozitivnim dostignućima pripadnika romske populacije pišu kao o nečemu neobičnom i nesvakidašnjem, pa samim tim podstiču diskriminaciju.

O izveštavanju domaćih medija o ljudskim pravima bilo je govora i na nedavnom skupu YUCOM-a, gde je zaključeno da su među glavnim problemima senzacionalističko pisanje, nedovoljna obučenost novinara da prepoznaju povrede prava, usled čega svojim pisanjem često i sami čine takve povrede.

Izvor: RTV