Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
30Dec2013

Prvi sastanak projektnog tima, mentora i stažista

U petak, 27. decembra 2013. godine, u Palati Srbija, održan je prvi sastanak mentora iz državnih institucija, stažista i  projektnog tima Programa stažiranja za mlade pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji.
Ovaj sastanak bio je prilika za prisutne da iznesu svoje komentare, utiske i  sugestije o protekla dva meseca, koliko je prošlo od početka realizovanja ovog projekta, ali i o budućim aktivnostima, posetama i obukama, koje bi trebalo realizovati.
Takođe, u skladu sa interesovanjima mladih uključenih u  Program stažiranja, na ovom sastanku su imale priliku da predstave svoj rad i aktivnosti, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Mentorke: Gordana Bekčić Pješčić, iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i  Borjana Peruničić iz  Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa koleginicom Zoricom Novaković odgovorile su na veliki broj pitanja koja su zanimala stažistkinje i stažiste, a odnose se na rad navedenih institucija.
ljudskaprava.gov.rs