Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
22Feb2016

Centar dobio poziv za usavršavanje za starije istraživače

Članica Centra Tanja Jakobi  izabrana je od strane Think Tank Fund i Think Tank initiative sa još 20 polaznika iz svih delova sveta za online kurs “Doing policy relevant research” od 22 februara do 10. aprila. 

Poziv je upućen ograničenom broju starijih istraživača i članova think tankova koji žele da unaprede svoje veštine i znanja i dosadašnje prakse u radu na vodećim istraživačkim programima i projektima koji efikasno stupaju u interakciju sa procesima oblikovanja i usvajanja javnih politika. Kursom rukovode istraživači i predavači Politics and Ideas (P&I).
 
Kurs se sastoji od teorijskog i praktičnog rada na aktuelnim pitanjima usavršavanja metodologije istraživanja, kombinovanja resursa unutar istraživačkih organizacija i povezivanja istraživačkih tema sa javnim politikama koje oblikuju društvo.