Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
17Jan2014

Šta nas čini srećnim u porodici

U okviru projekta „Ispitivanje zadovoljstva života i sreće porodica sa malom decom“ realizovano je 600 telefonskih intervjua sa roditeljima dece svih uzrasta. Sa roditeljima smo pričali o tome da li su srećni, da li su njihova deca srećna, kao i šta ih čini srećnim. Pitali smo ih kako provode zajedničko, porodično, slobodno vreme, koliko podrške u roditeljstvu imaju od rođaka, prijatelja, zajednice i države i da li im je potrebna dodatna podrška. Isto tako interesovalo kakve roditelji stavove imaju o tome kako je najbolje podizati dete, kao i stavovi prema fizičkom i psihičkom kažnjavanju.

Intervjui predstavljaju sastavni istraživanja o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji i o sreći članova porodice sa maloletnom decom koje Centar za istraživanje javnih politika sprovodi uz pomoć UNICEF. Baveći se konceptom sreće istraživači nameravaju da istraže i ukažu na veze između demografskih, starosnih, socijalnih i drugih karakteristika porodica u Srbiji i osećaja životnog zadovoljstva članova porodice i razvoja dece.


Istraživački nalazi će biti predstavljeni u izveštaju tokom početkom 2014. godine. Cilj projekta je da ponudi osnovu za kreiranje socijalnih politika usmerenih na podršku porodicama sa decom u Srbiji i podsticanje razvoja dece.