Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
23Aug2016

Deca koja putuju bez pratnje odraslih, najčešće žrtve trgovaca ljudima

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete i humanitarna organizacija UNITAS sprovode projekat "Prevencija trgovine decom i mladima u obrazovanju" čiji je cilj da se prosvetni radnici obuče da prepoznaju decu žrtve trgovine ljudima i o tome obaveste nadležne institucije kako bi im pomogli, prenosi RTS.

Tokom projekta ministarstava i UNITAS trebalo bi da bude obučeno 300 prosvetnih radnika u Srbiji. Oni bi na osnovu posmatranja ponašanja dece trebalo da mogu da uoče simptome bilo da je reč o trgovini, nasilju u porodici ili nekom drugom negativnom događaju u životu deteta.

Deca žrtve trgovine ljudima primorana su na prosjačenje i prinudni radi ali ih i seksualno eksploatišu i primoravaju na krivična dela, jer kao mlađi maloletnici, ne mogu krivično da odgovaraju.

Kako je pokazalo istraživanje Centra za istraživanje javnih politika i Centra za zaštititu trgovine ljudima (objavljeno decembra 2014) građani i institucije nedovoljno su edukovani o trgovini ljudima, ne umeju da je prepoznaju i da reaguju na odgovarajući način.

Istovremeno, prema žrtvama trgovine ljudima postoje brojne predrasude i kod profesionalaca, ali i kod građana, pa tako 31,7 odsto profesionalaca i čak 50,5 odsto građana smatraju da su žrtve delom i same odgovorne za ono što im se desilo.

 

"Država jeste oformila mehanizam, procedure, unapredili smo normativni okvir, međutim sve to treba staviti u funkciju. O ovoj pojavi mora se pričati, mora se razgovarati", izjavila je RTS, Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Od početka godine prijavljeno je 29 mogućih žrtava trgovine ljudima, a među migrantima 27.

Deca koja putuju bez pratnje odraslih, najčešće su žrtve.

Rezultate istraživanja Centra za istraživanje javnih politika i Centra za zaštititu trgovine ljudima možete pogledati ovde.