Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
22Jan2014

Prva sednica Saveta za unapređenje položaja Roma u Kragujevcu

Savet za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca održao je prvu sednicu 22. januara 2014. godine. Ovo telo obrazovalo je Gradsko veće grada Kragujevca sa ciljem da se na što bolji način iskoriste mere koje je grad do sada preduzeo na podizanju kvaliteta života Romkinja i Roma.

U radu Savet učestvuju, pored predstavnika lokalne samouprave, predstavnici školskih, zdravstvenih i socijalnih ustanova u gradu, kao i predstavnici romskih udruženja. Savetom predsedava Jasmina Nedović, članica Gradskog veća zadužena za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci. Ona je istakla da će Savet raditi na rešavanju problema pribavljanja ličnih dokumenata, uključivanju romske dece u predškolski sistem i većoj pristupačnosti zdravstvenog sistema. Cilj je takođe, da se pored sredstava iz budžeta grada, za najvažnije potrebe romske populacije obezbede dodatna sredstva kroz konkurisanje kod evropskih fondova.

Božidar Nikolić, izvršni direktor Obrazovno-kulturne zajednice Roma Romanipen, najavio je da će fokus rada biti rešavanje problema stanovanja i zapošljavanja, za šta se moraju obezbediti veća sredstva. Istakao je da u Kragujevcu radi 5 pedagoških asistenata, što je veliki napredak u sistemu obrazovanja Roma. Centar za istraživanje javnih politika objavio je analizu mehanizama za socijalno uključivanje Romkinja i Roma, među kojima su i pedagoški asistenti.

Kragujevac je na nacionalnom i medjunarodnom nivou prepoznat kao grad koji je puno učinio na unapređenju položaja Roma. Istraživački tim Centra nedavno je u ovom gradu organizovao dve fokus grupe sa Romkinjama i Romima, u sklopu istraživanja o bezbednosti Romkinja i Roma u Srbiji. Osim fokus grupa, istraživačice Centra razgovarale su i sa relevantnim akterima koji su na nivou grada zaduženi za kreiranje i sprovođenje politika prema romskoj populaciji. Nalazi istraživanja biće objavljeni tokom 2014. godine.

Izvor: www.ikragujevac.com