Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
25Oct2016

Državne institucije ne prepoznaju tink tankove u Srbiji kao aktere u kreiranju javnih politika

Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organizovali su konferenciju „Tink tenk organizacije u Srbiji – praksa i izazovi,“ na kojem je razgovarano o mogućnostima za jačanje kapaciteta tink tenk organizacija kako bi se unapredio procesa kreiranja politika.Pored rasprave organizovane su i tri radionice. 
 
Prema analizi EPuS-a tink tenk organizacije u Srbiji su u povoju i svoje aktivnosti sprovode u uslovima nedovoljno razvijenog okruženja za kreiranje politika. Prepreke za unapređenje ovog procesa su neefikasan pravno-institucionalni okvir, prejak uticaj političkih partija, nedovoljna saradnja aktera kreiranja politika, kao i nedovoljno razvijeni kapaciteti samih tink tenk organizacija. 
 
Pored tink tenkova iz Srbije, na skupu su učestvovali i predstavnici tink tank organizacija iz regiona Zapadnog Balkana. Predstavnici Centra prisustvovali su ovom skupu.