Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
31Oct2016

PrEUugovor: Napravljen izvestan pomak u poglavljima 23 i 24, ali nedovoljan

U Beogradu je 31. oktobra u Medija centru Koalicija prEUgovor predstavila nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. PrEUugovor okuplja sedam NVO organizacija koje nekoliko godina unazad prate napredak Srbije u oblasti pravosuđa, pravde, slobode i bezbednosti. Predstavnici Koalicije izneli su generalni zaključak da je Srbija napravila izvestan pomak, ali da u nekim oblastima poput nasilja nad ženama, borbe protiv korupcije i reforme sektora bezbednosti postoji stagnacija, pa i negativni trend.
 
Prolongirano formiranje vlade, odsustvo političke volje, nepoštovanje napora radnih grupa, loše izmene legislative identifikovani su kao najveće prepreke napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Milan Aleksić iz Centra za primenjene evropske studije istakao je da u prethodnih šest meseci napravljen pomak u ovim poglavljima, posebno kada se ima u vidu da su ova poglavlja otvorena u julu 2016. godine. On je ipak skeptičan u pogledu napretka jer je ocenio da se nadležni najčešće fokusiraju na davanje nominalnih ocena o ispunjenosti akcionih planova, dok se suština izostavlja.
U borbi protiv korupcije nema napretka jer su Strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan neadekvatni i puni nedostataka, istakao je Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija. On je takođe ocenio da se u Srbiji pitanje korupcije često zloupotrebljava za političke obračune, gde zapravo i nema nikakvih koruptivnih aktivnosti.
 
Neprofesionalan odnos vlasti prema radnim grupama naglasila je Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Naime, ona je istakla da je Ministarstvo pravde izmenilo radnu verziju zakona o sprečavanju nasilja u porodici bez konsultacija sa ljudima koji su učestvovali u njegovoj izradi. Ona je negativno ocenila takav način rada, i istakla da su napravljene izmene veoma loše jer će to dovesti do nemogućnosti primene zakona.
 
Reorganizacija policije i angažovanje specijalnih lica za rad na trgovini ljudima okarakterisano je kao pozitivan trend, ali je ocenjeno da je suštinska borba protiv trgovine ljudima još uvek u stagnaciji, naglasila je Katarina Ivanović iz organizacije ASTRA. Ona je iznela podatak da je u tekućoj godini bilo 34 žrtve trgovine ljudima, od čega 11 maloletnika, a da su žene i devojčice najviše izložene seksualnoj eksploataciji. Srbija je takođe napravila propust, jer se nije kandidovala za učešće u telu Saveta Evrope koje se bavi trgovinom ljudima.
 
Neophodnost usvajanja Zakona o azilu istakla je Gorgana Grujičić iz Grupe 484, jer bi na taj način pravo na integraciju imale ne samo osobe sa izbegličkim statusom, već i oni koji uživaju supsidijarnu zaštitu. Na kraju je Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku istakla da je put reforme sektora bezbednosti više negativan nego pozitivan, ali da ipak postoje izvesna poboljšanja u smislu borbe protiv terorizma. 
Predstavnici Centra prisustvovali su predstavljanju nezavisnog izveštaja.