Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
02Nov2016

Poverenica: „Ne sme dozvoliti da se ubistvo neke žene desi zbog propusta u institucijama sistema“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jovanović i svi zaposleni potpisali su inicijativu koju su pokrenuli Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja da se 18. maj proglasi za Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja u porodično-partnerskom kontekstu. Poverenica je izjavila da je nasilje jedan od ključnih društvenih problema i da se ne sme dozvoliti da se ubistvo neke žene desi zbog propusta u institucijama sistema.

Ovaj datum je izabran jer je 2015. godine, u roku od 72 sata, 16, 17. i 18. maja, ubijeno sedam žena u porodično-partnerskom kontekstu.  Peticiju su potpisali i zaposleni u institucijama Zaštitnika građana i kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Prve potpise podrške dale su članice i članovi porodica žena žrtvi femicida.

Potpisivanje peticije organizovano je svake srede, počevši od 2. novembra, u periodu od 12h do 16h na Trgu Republike u Beogradu, a liste za potpisivanje će biti dostupne, osim u prostorijama Autonomnog ženskog centra, i u organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja u 18 gradova i opština u Srbiji.

CENTAR za istraživanje javnih politika bavi se pitanjem nasilja u porodici sa aspekta bezbednosti i trenutno sprovodi dva projekta koja se diretno odnose na ovu oblast. Prvi projekat, Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost, bavi se ispitivanjem percepcije u vezi sa posedovanjem oružja, posebno među mladima i ženama u Srbiji, sa ciljem da doprinese smanjenju ljudske nesigurnosti u svakodnevnom životu za ove ranjive kategorije. Nalazi ovog projekta biće predstavljeni 14. novembra u prostorijama Centra.

Drugi projekat, Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika, bavi se rodno zasnovanim nasiljem i zloupotrebom oružja.

Sveobuhvatni cilj projekta jeste uključivanje ove teme u relevantne strategije i javne debate i formulisanje konkretnih preporuka javnih politika u vezi sa GBV i zloupotrebom oružja u kontekstu evropskih integracija, kroz Poglavlje 24, različitih zakonskih inicijativa kao što je nacrt zakona o sprečavanju nasilju u porodici, Zakon o oružju i municiji i drugih, kao i NAP za primenu SB UN Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbednost u Srbiji).

Tokom celog projekta Centar će blisko sarađivati sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva u, javnih institucija i medija u Srbiji, sa ciljem da obezbedi senzibilizaciju i podizanje kapaciteta lokalnih aktera da prate GBV iz ugla ljudske bezbednosti.

Foto: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti