Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
23Dec2016

Održana fokus grupa u Beogradu

Istraživački tim CENTRA je sproveo prvu u nizu fokus grupa o (zlo)upotrebi oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje. Ova fokus grupa je okupila predstavnike/ce LGBT populacije. Fokus grupa je organizovana u saradnji sa Gayten LGBT. Fokus grupe su jedna u nizu od aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu kako bi se pripremila studija i internet platforma. Studija i platforma imaju za cilj da doprinesu podizanju svesti među CSO koje se bave pitanjem GBV, medijima i građankama i građanima.

Sveobuhvatni cilj projekta jeste uključivanje ove teme u relevantne strategije i javne debate i formulisanje konkretnih preporuka javnih politika u vezi sa GBV i zloupotrebom oružja u kontekstu evropskih integracija, kroz Poglavlje 24, novog Zakona o sprečavanju nasilju u porodici, Zakona o oružju i municiji i drugih, kao i NAP za primenu SB UN Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbednost u Srbiji). Projekat je podržan u okviru programa MATRA ambasade kraljevine Holandije. 

Istraživanje se oslanja na Centrov prethodni rad u domenu ljudske bezbednosti i ljudskih prava osetljivih grupa. Ovaj projekat je idejno osmislila nedavno preminula Centrova direktorka Svetlana Đurđević-Lukić, jedna od nekoliko ekspertkinja iz regiona za pitanja  lakog i streljačkog naoružanja i municije. Svetlana se u svom dugogodišnjem radu predano bavila temama bezbednosti i doprinela da se brojne teme iz njenog kruga interesovanja nađu na agendama javnih institucija (njene radove možete pogledati ovde).