Projekat: Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja
29Mar2017

Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegracija povratnika

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije Nenad Ivanišević 29. marta je potpisao Sporazum o saradnji sa Romskim obrazovnim fondom iz Budimpešte i Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ). Ovaj Sporazum  predviđa realizaciju projekta ,,Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegracija povratnika“.
 
Ivanišević, koji je i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade Roma, je istakao da je potpisani dokument veoma značajan za pripadnike romske nacionalnosti jer će povećati broj obrazovanih i zapošljivih lica te nacionalne manjine i omogućiti im da izađu iz začaranog kruga siromaštva. Sporazum će, kako je naveo, doprineti ostvarivanju mera predviđenih u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji Srbije.
 
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović saopštio je podatak da je na evidenciji ove institucije 26.000 pripadnika romske nacionalnosti i da su oni u najvećem broju nisko kvalifikovani.
 
Martinović je, u skladu sa tim, ukazao na značaj realizovanja projekta koji će unaprediti mogućnosti za njihovo zapošljavanje.
 
Projekat ,,Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegracija povratnika“ podržava Vlada Savezne Republike Nemačke i vredan je više od 2,3 miliona evra.
 
Izvor: www.srbija.gov.rs