30Jun2017

Kako će izgledati budućnost rada u Srbiji?

U petak, 30. juna, Fondacija Centar za demokratiju organizovala je u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom iz Beograda, debatu na temu „Rad, zaposlenost i nove tehnologije“.. Debata je održana u okviru projekta "Dijalog u centru". Razgovaralo se o sledećim pitanjima koja su danas verovatno najznačajnija za razvoj srpske ekonomije i društva: Koliko nas je stvarno zaposlenih? Kakva je struktura zaposlenih u Srbiji i kakve su perspektive na tržištu rada? Postoji li mogućnost izbora – rad između sigurnosti i dostojanstva i ropstva i robotizacije? Da li se Srbija kroz obrazovni sistem priprema za nove izazove u svetu rada?  
 
Uvodničarke su bile: Tanja Jakobi, izvršni direktor, Centra za javne politike, Sarita Bradaš, konstultant i istraživač i Dragica Mišljenović UGS Nezavisnost, viša savetnica za pitanja iz oblasti radnog zakonodavstva. Moderator skupa je bila: Danica Vučenić.
 
Centar za demokratiju ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva,  unapređuje ekonomska, socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog.  
 
Snimak debate možete pogledati ovde.