Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
18Sep2017

Istraživanje Centra citirano u časopisu "Odbrana"

U specijalnom prilogu časopisa Ministarstva odbrane ,,Odbrana" posvećenom prevenciji i suzbijanju diskriminacije i nasilja korišćeni su podaci iz nedavnog Centrovog istraživanja o zloupotrebi oružja i rodno zasnovanog nasilja koji se tiču broja malokalibarskog i vatrenog oružja u legalnom i ilegalnom posedu u Republici Srbiji.

U tekstu se navode delovi istraživanja Centra da u Srbiji, prema podacima MUP-a ima između 960.000 i 970.000 komada registrovanog vatrenog oružja, dok je u nelegalnom posedu između 200.000 i 900.000 komada. Od gotovo 875 miliona primeraka malokalibarskog i lakog vatrenog oružja danas u svetu, više od 75% nalazi se u posedu pojedinaca i struktura koje nisu državne vojne ili policijske snage (privatne bezbednosne kompanije, privatne vojske, paravojne grupe itd), ili je sakriveno u domovima, navode autorke priloga pozivajući se na Centorovo istraživanje.

Dalje se navodi da vatreno oružje predstavlja predstavlja jedan od izrazitih simbola nejednakih odnosa moći u društvu i muške dominacije nad ženama. Jedan od takvih simbola je i rodno zasnovano nasilje, kao najizraženiji oblik diskriminacije žena. Nasilje u porodici je jedan od najprisutnijih oblika rodno zasnovanog nasilja, gde se navodi da se u Srbiji godišnje evidentira u proseku 3.150 krivičnih dela nasilja u porodici. Prijavljena lica mahom su muškarci od 30 do 50 godina, a žrtve pretežno žene u četvrtoj i petoj deceniji života. O direktnoj vezi posedovanja vatrenog oružja i rodno zasnovanog nasilja u Srbiji govori i podatak da svake godine između 30 i 40 žena izgubi život u kontekstu porodičnog ili partnerskog nasilja, odnosno da se svaki treći slučaj nasilja okonča smrću uz upotrebu vatrenog oružja. 

Autorke priloga navode još jedan od nalaza našeg istraživanja da kada se desi da je žena ubijena u svojoj kući, može se pretpostaviti da je njen partner ili rođak izvršio ubistvo, i da počinilac obično ima prethodni dosije nasilja u porodici. Nasilje uz korišćenje pištolja, revolvera, puške ili nekog drugog vatrenog oružja, može biti deo kruga nasilja i agresije koju mnoge žene doživljavaju od svojih partnera. Na svaku ženu koja je ubijena ili bila izložena fizičkom nasilju korišćenjem vatrenog oružja, dolazi daleko veći broj žena koje doživljavaju pretnje i zastrašivanje oružjem.