Projekat: Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti
22Nov2017

Građani na straži: Lokalni pristup u smanjivanju rasprostranjenosti oružja u Srbiji

Građani, lokalne samouprave i organizacije civilnog sektora zainteresovane su da se uključe u akcije za legalizaciju nelegalnog vatrenog oružja koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i u preventivne akcije za suzbijanje zloupotrebe oružja, pokazalo je istraživanje Centra za istraživanje javnih politika (CENTRA) sprovedeno u Zemunu, Mladenovcu i Nišu u drugoj polovini ove godine. Istraživanje kojim su obuhvaćena i iskustva evropskih zemalja Finske i Švajcarske, koje imaju veću količinu oružja po glavi stanovnika od Srbije, i iskustva Rumunija koja ima stroži zakon o oružju i municiji, i konsultovani stavovi međunarodnih eksperata i nevladinih organizacija, predstavljeno je na konferenciji u hotelu „Zira“ u Beogradu u prisustvu narodnih poslanika, predstavnika MUP, međunarodnih i domaćih eksperata, Krovne organizacije mladih i nevladinih organizacija sa nacionalnog i lokalnog nivoa.

 

 

Predlog za lokalizaciju bezbednosnih politika i za bolje osmišljavanje promotivnih kampanja za predaju nelegalnog oružja dolazi u trenutku kada se u Srbiji radi na novoj Strategiji i Akcionom planu za kontrolu streljačkog i lakog oružja za period 2017-2020.

U posedu građana i danas se mogu naći velike količine vatrenog oružja, municije, eksploziva i eksplozivnih naprava, pokazuje document „Strateška procena javne bezbednosti“ MUP iz 2017. godine. O važnosti predaje nelegalnog oružja govore i mnogobrojne zaplene. Tako su, na primer, u periodu od 2012-2017. godine protiv 7.838 osoba podnete krivične prijave za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja. U skladu sa svojim međunarodno preuzetim obavezama u procesu evrointegracija, u sklopu borbe protiv terorizma, ekstremizma i radikalizacija Srbija ima između ostalog ima obavezu da podstakne dobrovoljnu predaju oružja.

Istraživanja nevladinih organizacija pokazuju da su žene i mladi u posebnom riziku zbog raspostranjenosti nelegalnog vatrenog oružja i zloupotrebe legalnog vatrenog oružja.

Prema podacima MUP-a, samo u 2013.godini, u posedu 3.026 mladih osoba, starosti od 18 do 30 godina, bilo je 4.093 komada vatrenog oružja. Iste godine su protiv mladih podnete krivične prijave zbog izvršenja 500 krivičnih dela „nedozvolјene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija”. Takođe, prema podacima nevladinih organizacija, oko jedne trećine žena koje stradaju u partnerskom nasilju, biva ubijeno vatrenim oružjem u legalnom i nelegalnom posedu.

Upravo iz ovih razloga u lokalnim zajednicama u kojima je CENTAR kroz fokus grupe sa građanima i konsultacije sa predstavnicima lokalnih institucija organizacija i predstavnicima civilnog sektora, razgovarao na ove teme, smatraju da kampanje MUP-a pored promocije na nacionalnom nivou, treba da budu podržane i sa lokalnog nivoa i da tematski odgovaraju specifičnim bezbednosnim pretnjama sa kojima se građani susreću u svojim sredinama.

Građani obuhvaćeni istraživanjem smatraju da akcije za legalizaciju nelegalnog oružja koje na nacionalnom nivou sprovodi MUP nisu dovoljno dobro promovisane i da građani često ne znaju za njih. Zato se oni zalažu za se u ove akcije uključe lokalni saveti za bezbednost, mesne zajednice, kancelarije za mlade, omladinski klubovi, škole, lovačka i streljačka društva i lokalne civilne organizacije i da se razoružavanje i odgovorno rukovanje vatrenim oružjem promoviše na masovnim okupljanjima kakvi su na primer veliki sportski događaji, na neformalnim okupljanjima kao što su seoske slave, isticanjem plakata u lokalnim domovima zdravlja, poštama i lokalnim policijskim stanicama, kroz predavanja u školama i preko socijalnih mreža.

Ovo istraživanje sprovedeno je u okviru projekta ,,Građani na straži: učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti“ koji je Centar za istraživanje javnih politika realizovao uz podršku Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji. Projekat je sprovoden u tri lokalne zajednice – u Zemunu, Mladenovcu i Nišu, sa ciljem ispitivanja mogućnosti lokalizacije kampanja za legalizovanje i predaju vatrenog oružja u Srbiji. Takođe, cilj je bio da se identifikuju mogućnosti lokalnih zajednica za učešće u kampanjama. Ovaj projekat se oslanja na dugogodišnja istraživanja CENTRA o uticaju lakog i malokalibarskog oružja na ljudsku bezbednost („Rodno zasnovano nasilje i zloupotreba oružja“ (2017), „Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost: da li nas oružje štiti ili plaši?“ (2016), ,,Oružje na meti“ (2014)).