03Mar2018

Prva radionica o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije

Mreža SOS Vojvodina je 3. i 4. marta u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu organizovala radionicu "Jačanja kapaciteta OCD u Srbiji za izveštavanje o primeni CEDAW i Istambulske konvencije - uloga civilnog društva u izradi izveštaja iz senke". Radionici je prisustvovala članica CENTRA, Milica Skočajić. 
Organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u praćenju primene Konvencije o uklanjanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Srbiji. Ovaj trenutak je naročito važan jer je Vlada Srbije nedavno usvojila četvrti periodični izveštaj o primeni CEDAW konvencije. Uloga civilnog sektora će biti u tome da skrene pažnju na podatke o položaju žena u različitim društvenim oblastima a zatim da te podatke zajedničkim snagama upute članovima radne grupe Grevio (Istambulska konvencija) i UN Komitetu za praćenje CEDAW Konvencije.
Prva od pet radionica o primeni dve konvencije je otvorila prostor za razmenu znanja i iskustava učesnica i učesnika u prikupljanju podataka i u izradi izveštaja iz senke. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa: „Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti“ koji sprovodi agencija UN Women. Do kraja maja će uslediti još četiri radionice nakon čega će organizacije učesnice zajednički pristupiti izradi izveštaja iz senke. 
 
Više od Centrovim istraživanjima koja prate stanje ženskih ljudskih prava i nasilja nad ženama možete pogledati ovde.