17May2018

Održan okrugli sto o rizicima od zloupotrebe neprofitnog sektora u cilju finansiranja terorizma

Istraživač CENTRA Filip Stojanović učestvovao je na okruglom stolu „Rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora u cilju finansiranja terorizma“ koji je organizovala Kancelarija? za saradnju sa civilnim društvom 14. maja 2018. godine u Novom Sadu u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija i Misijom OEBS u Srbiji. Okrugli sto bio je namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva u Srbiji. Cilj skupa bilo je informisanje i upoznavanje učesnika sa potencijalnim rizicima od zloupotrebe organizacija civilnog društva u svrhe finansiranja terorizma.

Skup na kome je učešće uzelo više od 30 predstavnika organizacija civilnog društva otvorio je Žarko Stepanović, v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, koji je ocenio da je razvijanje odnosa saradnje između javnog, privatnog sektora i neprofitnih organizacija od kritičnog značaja za razumevanje rizika sa kojima se suočavaju neprofitne organizacije i kreiranje strategija za ublažavanje rizika, podizanje svesti, povećanje delotvornosti i očuvanje kapaciteta za borbu protiv finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru. Uvodna izlaganja imali su i Dragan Marinković, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, i Zoran Popović iz Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava, Misija OEBS u Srbiji.

U drugom panelu skupu se obratila Dragana Vidaković iz Službe za borbu protiv terorizma i ekstremizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koja je predstavila Nacionalnu strategiju za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. Posebno je naglasila da je neophodno uspostaviti odgovarajuće institucionalne i operativne mehanizme za saradnju sa neprofitnim sektorom uz istovremeni rad na podizanju svesti i bezbednosnoj kulturi građana, kao i jačanje komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u oblasti sprečavanja širenja ekstremizma i radikalizacije. Nakon toga, Đorđije Vujičić, rukovodilac Grupe za sprečavanje finansiranja terorizma, Uprave za sprečavanje pranja novca predstavio je publikaciju „Rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora u cilju finansiranja terorizma“ koju je pripremila Uprava za sprečavanje pranja novca u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji.

Bojana Selaković je ispred Građanskih inicijativa govorila na temu uticaja zakonodavstva o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma na okruženje za delovanje građanskog društva, sa osvrtom na najbolje i najlošije prakse iz Evropske unije.