Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
30Jan2014

Poziv za učešće u programu podrške zapošljavanju Roma i Romkinja 

U toku je projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma, kojeg finansira Evropska unija a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji. Jedan od ciljeva projekta je povećanje zapošljavanja Roma i Romkinja. Kako bi se postigao zadati cilj, Misija OEBS-a u Srbiji i njen partner na projektu Sekons – Grupa za razvojnu inicijativu sprovešće mapiranje uspešnih ekonomskih inicijativa za zapošljavanje Roma i Romkinja kao i preduzetnika/ca i samozaposlenih Roma i Romkinja.

Pozivaju se:

1.         Preduzetnici ili vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća (do 250 zaposlenih) koji su Romi ili Romkinje, registrovani u Agenciji za privredne registre,

2.         Preduzetnici  ili  vlasnici  mikro,  malih  i  srednjih  preduzeća  (do  250  zaposlenih) koji nisu Romi, ali koji zapošljavaju Rome i Romkinje, a registrovani su u Agenciji za privredne registre,

3.         Predstavnici udruženja građana ili zadruga koji kroz poslovnu delatnost radno angažuju Rome ili Romkinje, a registrovani su u Agenciji za privredne registre,

da prijave svoje inicijative/preduzeća koja uspešno zapošljavaju Rome i Romkinje kao i uspešne primere preduzetništva Roma i Romkinja za učešće u Programu podrške zapošljavanju Roma i Romkinja.

One inicijative/preduzeća koja žele da unaprede i prošire svoje poslovanje i da otvore nova radna mesta za Rome/kinje biće izabrana kroz kompetitivni proces selekcije za podršku u opremi i u stručnoj pomoći za unapređivanje daljeg poslovanja kao i u obuci za novozaposlene Rome/kinje.

Program podrške namenjen je prevashodno Romima/kinjama, ali je otvoren za zapošljavanje i drugih pripadnika ranjivih grupa u okviru iste ekonomske inicijative.

Možete se prijaviti tako što ćete popuniti i poslati formular sa osnovnim podacima na sledeći mejl: prijava@osce.org ili na faks 011/344 73 86.

Potrebni formular možete preuzeti ovde. Rok za prijavu je 17. februar 2014. godine.

inkluzija.gov.rs

secons.net

(foto: kurir-info.rs)