Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
19Feb2014

Poseta Republici Srbiji ekspertske misije EK na temu ,,Antidiskriminacija i ravnopravnost“

Eksperti Evropske Komisije su se u sredu 19. februara 2014. sastali sa Direktorkom Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzanom Paunović. Ovaj sastanak je označio početak ekspertske misije EK na temu ,,Antidiskriminacija i ravnopravnost“ koja je deo sveobuhvatne ekspertske misije EK za oblast vladavine prava, kao nastavak eksplanatornog i bilateralnog skrininga za poglavlja 23 i 24. U periodu od 19-21. februara, eksperti EK sastaće se sa predstavnicima relevantnih državnih institucija, nezavisnih tela za zaštitu ljudskih prava, sudstva i tužilaštva.
Paunovićeva im je predstavila najvažnije aktivnosti koje u okviru svojih nadležnosti u cilju borbe protiv diskriminacije i unapređivanja položaja osetljivih kategorija stanovništva sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava.
ljudskaprava.gov.rs