Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
18Feb2014

Održan sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine su se 18.februara 2014. u Palati Srbija sastali sa predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Sastanak je održa na temu „Presek aktivnosti Nacionalnog saveta romske nacionlane manjine u protekloj 2013. godini“.
Sastanku su prisustvovali  rukovodilac Grupe za unapređenje položaja Roma i pomoć migrantima Bajram Saitović i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.
Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Vitomir Mihajlović, predstavio je rad Nacionalnog saveta ukazavši pritom na  uspehe kao i probleme sa kojima se ovaj Nacionalni savet suočavao u prethodnoj godini. Takođe je istakao i važna područja u kojima će Nacionlni savet romske nacionalne manjine  delovati u budućem periodu. Mihajlović je posebno apostrofirao  afirmativne mere i standardizaciju romskog jezika.
Na sastanku su doneti sledeći predlozi i zaključci: izrada pravilnika afirmativnih mera kao i monitoring istog. Jedan od predloga je bio i  uvođenje romskog jezika na Filološkom fakultetu kao 37-og izbornog predmeta, pokretanje lista, radio i tv emisija na romskom jeziku a predloženo je i i formiranje Zavoda za kulturni razvitak  Roma kao što imaju druge nacionalne manjine.
ljudskaprava.gov.rs