Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
12Feb2014

Primeri dobre prakse u oblasti zapošljavanja Roma

Dana 12. februara sa početkom u 9.00 časova u prostorijama Palate Srbija održan je Seminar o primerima dobre prase u oblasti zapošljavanja Roma. Prisutnima na skupu, u uvodnom delu obratili su se, izuzev dr Suzane Paunović, direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Srđan Šajn, predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma, Ljiljana Džuver, pomoćnica ministra Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Mirjana Maksimović, zamenica menadžera Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade republike Srbije, Martin Kern, šef operacija Delegacije EU u Srbiji i Lojd Tudik, menadžer projekta ''Tehnička podrška za inkluziju Roma'', Misija OEBS-a u Srbiji.
Primeri dobre prakse u oblasti zapošljavanja RomaOd usvajanja Nacionalne strategije 2009. godine, državne institucije su preduzele značajne korake u pravcu stvaranja uslova za uključivanje Roma. Jedan od prioriteta u Akcionom planu za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma za period do 01.01.2015. godine izdvojen je cilj Uspostavljanje partnerstva u sprovođenju politika zapošljavanja Roma, izjavila je Paunović. Razloge za to, kako je navela, nalazimo u povećanju broja Roma/kinja na evideciji Nacionalne službe za zapošljavanje (od 7.500 Roma/kinja u 2008. godini do 22.098 Roma/kinja, od čega 10.000 Romkinja u aprilu 2013. godine).
U okviru projekta ''Tehnička podrška za inkluziju Roma'', koji finsira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, planirane su aktivnosti na pružanju podrške realizaciji Nacionalne strategije za unapređivanje položaja Roma u oblasti stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja, pristup pravima, učešće građana i unapređenje inkluzije Roma kroz uspostavljanje mobilnih timova, istakla je Paunović. Aktivnosti će se sprovoditi u 20 pilot opština širom Srbije, u saradnji sa resornim ministarstvima i nadležnim institucijama, a uz aktivnu i punu uključenost jedinica lokalne samouprave.
ljudskaprava.gov.rs