Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
19Feb2014

Poverenica sa ekspertima Evropske unije

Poverenica Nevena Petrušić razgovarala je sa članovima ekspertske misije EU u oblasti vladavine prava, koji se nalaze u višednevnoj poseti Srbiji. Ključna tema sastanka bila je procena antidiskriminacione politike i zakonodavnog okvira. Članovi delegacije interesovali su se za konkretne slučajeve diskriminacije u Srbiji, kao i o tome koliko se sprovode preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Posebno je bilo reči o pravima Roma i LGBT osoba, kao i o položaju starijih osoba i osoba sa invaliditetom u Srbiji. Sastanku su prisustvovali glavna ekspertkinja Lila Farkaš i eksperti Tristan L Berigo i Dafne Gogu, Gordana Arackić iz Delegacije EU u Beogradu, kao i pomoćnice poverenice Kosana Beker i Ljiljana Lončar.
ravnopravnost.gov.rs