Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
14Feb2014

Preporuke Zaštitnika građana Ministarstvu unutrašnjih poslova, Direkciji policije i Komesarijatu za izbeglice i migracije

U radu Ministarstva unutrašnjih poslova i Komesarijata za izbeglice i migracije postoje propusti u radu u odnosu na veliki broj stranaca koji su izrazili nameru da traže azil u Republici Srbiji, kao i stranaca kojima nije utvrđen identitet, koji ne poseduju putnu ispravu ili nemaju zakonski osnov boravka na teritoriji Republike Srbije, utvrdio je Zaštitnik građana.
Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana
ombudsman.rs