Projekat: Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva
20Feb2014

 

Kako do rodno osetljivog (srpskog) jezika?

Centar za rodne studije i Filozofski fakultet u Novom Sadu organizuju tribinu na temu normiranja rodno osetljivog (srpskog) jezika. Tribina koja će biti održana 21. februara u 11h časova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je prva u nizu povodom rasprave o tome kako maternji jezici prepoznaju i označavaju pripadnike/ce manjinskih grupa, kao što su žene, osobe sa invaliditetom, LGBT, pripadnike/ce drugih nacionalih grupa). Prva tribina će biti organizovana na Dan maternjeg jezika sa namerom da otvori raspravu o normativnim rešenjima označavanja „drugih“ u maternjim jezicima, naročito u sredinama u kojima se govori i upotrebljava više maternjih jezika.  

Pravo na upotrebu maternjeg jezika je postalo deo osnovnog korpusa ljudskih i manjinskih prava. Istovremeno, maternji jezici nužno nemaju normirana rešenja za označavanje manjinsku grupa unutar društva i države, što može predstavljati jedan vid njihove diskriminacije i isključivanja. Zaštitnik građana i Pokrajinski ombudsman su izneli preporuke za službenu upotrebu rodno osetljivog srpskog jezika što je korak ka standardizaciji njegove upotrebe u službenoj i javnoj komunikaciji.