Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
21Feb2014

U Odžacima održan okrugli sto „Grafiti mržnje“

U Odžacima održan okrugli sto „Grafiti mržnje“Aktivnosti Kancelarije za ljudska i manjinska prava na promociji antidiskriminacije na nivou lokalnih samouprava su nastavljene i to organizacijom okruglog stola „Grafiti mržnje“ u opštini Odžaci. Uz podršku projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizuje i sprovodi obuke u 11 gradova i opština u Srbiji namenjene predstavnicima lokalnih vlasti kako bi se predupredile diskriminatorne prakse u tim sredinama.
Okruglom stolu u opštini Odžaci prisustvovalo je preko 50 učesnika, predstavnika predstavnika lokalnog centra za socijalni rad, policije, sudstva, obrazovnih insitutucija, nevladinih organizacija i medija. Tom prilikom, predstavnici Kancelarije za ljuska i manjinska prava kao i projekti tim su imali susret sa predsednikom opštine Odžaci i dali izjave za lokalne medije.
Jedan od ciljeva projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ jeste i bolja informisanost lokalnih zajednica o antidiskriminacionim politikama i o merama predviđenim strateškim i zakonodavnim dokumentima koji se odnose na sprečavanje i zaštitu od diskriminacije. Stoga je i ova aktivnost povezana sa prethodnim obukama koje su organizovane za predstavnike lokalnih samouprava koji rade na pripremi i izradi propisa koje donosi lokalna zajednica, kako bi prilikom svog rada garantovali usklađenost tih propisa sa antidiskriminatornim standardima usvojenim u Republici Srbiji, kao i za policijske službenike kako bi oni u svom radu prepoznali i predupredili govor mržnje u formi „grafita mržnje“.
Nakon opština Žitište i Odžaci, obuke će biti organizovane i u Boru, Ivanjici, Jagodini, Kosjeriću, Leskovcu, Loznici, Novom Pazaru, Prijepolju i Vranju.
Projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ je dvogodišnji projekat koji je ušao u drugu godinu trajanja a finansira ga Evropska unija u okviru IPA 2011 ciklusne pomoći.
ljudskaprava.gov.rs