Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
27Feb2014

Zavšni skup projekta "Najbolje prakse integracije Roma" u Tirani 28. februara

  

U Tirani se 28. februara održava završni skup regionalnog projekta "Najbolje prakse inegracije Roma" (BPRI) koji je u regionu vodila Kancelarija za demokratske insitucije i ljudska prava (ODIHR) OEBS-a. Na skupu učestvuje Svetlana Đurđevic-Lukić, predsednica Centra, koja je bila mentor Romima mladim istraživačima iz Srbije i Hrvatske

Više o projektu možete pronaći ovde
http://bpri-odihr.org/home.html