Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
25Feb2014

Stažisti u kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Stažisti u kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  U okviru planiranih aktivnosti, Kancelarija za ljudska i manjinska prava 25. februara 2014. godine organizovala je posetu kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za stažiste - pripadnike nacionalnih manjina u državnim institucijama u Srbiji.  
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, primio je stažiste i predstavio im nadležnosti ove institucije i procedure koje treba ispoštovati prilikom podnošenja tužbe. Poteškoće sa kojima se susreću u radu, značaj koji jedna ovakva institucija mora da ima i veliki broj slučajeva iz prakse, samo su deo onoga što su stažisti imali prilike da čuju. Poverenik Šabić im je u svom obraćanju skrenuo pažnju na brojne situacije u kojima može doći do zloupotrebe ličnih podataka. Odgovorajući  na veliki broj pitanja koja su stažisti postavljali, istakao je da Srbija mora da postane deo jednog uređenog društva a da uspešnost rešenih slučajeva  (93%) pokazuje da su građani svesni svojih prava. Takođe je podsetio da u oblasti slobodnog pristupa informacijama kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti predstavlja respektabilnu instituciju u regionu pa i šire. Na samom kraju poverenik Šabić je poručio da je princip slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti jedini koji svaki pojedinac treba da sledi.
Cilj ove interaktivne posete, bio je da se steknu nova znanja o tome koji su to podaci od javnog značaja, koje se zloupotrebe podataka o ličnosti najčešće dešavaju u našem društvu, kao i načinima da se iste revidiraju i svedu na najmanju moguću meru.
ljudskaprava.gov.rs