Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
07Mar2014

Stažisti u poseti Zaštitniku građana

U petak, 7. marta 2014. godine za stažiste Programa stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama  u Srbiji, organizovana je poseta Zaštitniku građana, nezavisnom državnom organu koji štiti i unapređuje ostvarivanje prava građana.
Učesnike navedenog Programa primili su gospođa Jasminka Jakovljević, generalna sekretarka Stručne službe Zašitnika građana, koja je održala prezentaciju  o ulozi, nadležnostima i radu te institucije, detaljno objasnila na koji način ova služba postupa kada joj  se pritužbom ili u neposrednom razgovoru obrati lice koje smatra da organi uprave nekorektno primenjuju propise Republike Srbije na njegovu štetu  i ukazala na načine na koje je moguće kontaktirati Zaštitnika građana.  Krcun Dragović, načelnik u Sektoru za unapređenje ljudskih i manjinskih sloboda i prava, stažistkinje i stažiste bliže je upoznao sa načinom rada  tog sektora sa građanima, dok je Violeta Ćorić, načelnica Odeljenja za prava nacionalnih manjina ukratko predstavila  rad tog odeljenja kroz aktuelna pitanja kojima se ovo odeljenje bavi.  
Stažisti i stažistkinje, takođe su imali prilike da postavljaju pitanja i da razgovaraju o aktivnostima ove institucije koje su od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i o preporukama Zaštitnika građana i njihovoj primeni.
ljudskaprava.gov.rs