Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
24Feb2014

Održan sastanak aktivistkinja RŽM povodom predstojeće kampanje

U Nišu je 22. februara 2014. održan sastanak predstavnica udruženja i inicijativa Romske ženske mreže sa teriotorije Republike Srbije, kao i predstavnica organizacija koje podržavaju rad Mreže, povodom planiranja aktivnosti kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma. 
Ovom prilikom je 16 aktivistkinja iz 13 gradova Srbije ispaniralo akcije za obeležavanje ključnih datuma u kampanji, kao što su: 8. mart - Međunarodni dan žena, 21. mart - Međunarodni dan borbe protiv rasizma, 7 april - Međunarodni dan zdravlja, i, kao završni dan kampanje, 8.april - Svetski dan Roma i Romkinja.
Kampanja će biti otvorena 8. marta zajedničkom akcijom “Ko zastupa naše interese?” u Beogradu, dok će 21.mart i 7. april biti obeleženi kroz više lokalnih akcija. Povodom 8.aprila biće izveden javni performans “364 dana bez glasa” i održana konferenciju za štampu na kojoj će biti predstavljeni rezultati kampanje.
Između 8. marta i 8. aprila u sklopu kampanje biće izvedene lokalne akcije usmerene na podizanje vidljivosti, kako problema sa kojima se Romkinje suočavaju, tako i aktivizma Romkinja u rešavanju tih problema. Ove akcije biće izvedene u svim gradovima i opštinama u kojima deluju organizacije i inicijative Romske ženke mreže, kao i one koje podržavaju naš rad.
zenski prostor.org