Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
04Mar2014

Prvi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vanja Vukić, koji je ujedno i predsednik pregovaračke grupe poglavlja 24 „Pravda, sloboda, i bezbednost“ prisustvovao je danas prvom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.  

Tom prilikom državni sekretar Vukić istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon eksplanatornog i bilateralnog skrininga, kao i posete eksperata Evropske komisije i EVROPOL-a, u periodu od 10. do 14. i od 18. do 21. februara ove godine, koji su se uverili u stanje na terenu u oblastima u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24, preduzelo niz aktivnosti koje će dovesti do toga da predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova spremno dočekaju preporuke i merila Evropske komisije.

„U narednom periodu predstoji nam izrada Akcionog plana po kome ćemo ispunjavati merila dobijena od Evropske komisije, a nakon ispunjavanja merila iz Akcionog plana otvaranje pregovora po poglavlju 24“ – istakao je državni sekretar Vukić.

U vezi sa tačkom 7.2 koja se odnosi na pododbor „Pravda, sloboda, bezbednost i osnovna prava“ iznete su najnovije informacije iz oblasti reforma pravosuđa, sprečevanje korupcije i organizovanog kriminala, ljudska prava i zaštita manjina i vizna politika, azil i migraciona politika.

mup.gov.rs