Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
12Mar2014

Počela kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma 2014

Aktivistkinje Romske ženske mreže, koju čini 25 romskih ženskih organizacija sa teritorije čitave Srbije, ovogodišnju kampanju započele su 8. marta u Beogradu tako što su se već tradicionalno pridružile Osmomartovskom maršu Žena u crnom. Kroz sestrinsku podršku skupu, a u znaku predstojećih parlamentarnih izbora, Romkinje Srbije poslale su sa ovog skupa javnosti i političarima upitnu poruku "Ko zastupa naše interese?!"
Ova poruka, upućena pre svega političarima i donosiocima odluka, odnosi se na potpuno odsustvo tema vezanih za rešavanje problema Romkinja iz programa svih političkih partija uključenih u predizbornu trku. 
Kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma je zajednička aktivnost Romske ženske mreže, koja odvija između dva, nama jako važna, datuma - 8.marta, Međunarodnog dana žena i 8. aprila, Međunarodnog dan Romkinja i Roma. Ovogodišnjom kampanjom, koja će se odvijati pod sloganom "ZA aktivno učešće Romkinja u javnom i političkom životu", pokušaćemo da motivišemo i pozovemo pripadnice naše zajednice da iskoriste svoja prava i uključe se u društvene, javne i političke, tokove koji mogu imati uticaja na poboljšanje njihovih uslova života, ali ćemo istovremeno skrenuti pažnju široj javnosti na to u kojoj su meri društvene i državne institucije, kao i kreatori svakodnevne politike, zatvoreni i nezainteresovani za pitanja i probleme Romkinja, te im samim tim i ostvarivanje prava na učešće u javnom i političkom životu krnje i uskraćuju.
Fotografije sa ovog skupa možete pogledati u ovde.
zenskiprostor.org